Konya’nın Tarım Ürünleri Nelerdir, Gelir Kaynakları

0
76

Konya’nın Tarım Ürünleri Nelerdir, Gelir Kaynakları, konya ili hayvancılık hakkında bilgi,

Konya’nın topraktan faydalanma bakımından bölünüşü şu şekildedir, %29 ekili dikili alanlar %16 nadasa

ayrılan topraklar, % 5 ormanlar, % 41 çayır ve otlaklar, % 9 ürün getirmiyen arazi. Bu duruma göre ilin % 29 + % 16 = % 45 i (yani yarıya yakın bir kısmı) ziraate elve­rişli demektir.

Konya memleketimizin en büyük buğday ambarıdır. Konya ilinde 1959 yılında 1 049 000 hektar araziye buğday eki­lerek bu topraklar üzerinden 821 000 ton buğday elde edilmiştir.

Tarıma elverişli düz alanlarda buğdaydan başka, arpa, çavdır ve yulaf üretimine de önem verilmektedir, tlin merkezine şeker fabrikasının açılmasından sonra, ilin bazı kesimlerinde şeker pancarı ziraati de gelişmiştir.

Çayır ve otlakların geniş yer tuttuğu Kon­ya ilinde koyun beslenmesine de önem veri­lir. Türkiyede koyun sayısının en fazla olduğu il konyadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here