Kpss Çıkmış Genel Kültür Soruları Ve Çözümleri İndir

3
156

Kpss öğrencilerinin yakından takip ettikleri kpss genel kültür soruları 2009 kpss de çıkan kpss genel kültür sorularını siz kpss öğrencileri için paylaşıyorum, işinize yaradıysa lütfen bir teşekkür etmeyi çok görmeyiniz, şimdiden tüm öğrencilere başarılar dilerim.

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ
YAYINCILIK FİLOZOF
1. Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapı-
nağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i
benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu
kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle kar-
şı çıkmıştır.

Yalnız bu bilgiyle,
I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,
II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,
III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Çözüm:
Soru; İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin devlet
yapısı ile ilgili olup tamamen ÖSS tarzı hazırlanmıştır. Yalnız bu bilgiyle ifadesi sorunun yoruma açık olmadığını ve sadece paragraftaki bilgiden hareket etmenizi istemektedir. Dolayısıyla
l. öncülde verilen toplumun dini arayış içerisinde
olduğu yorumuna ulaşılamaz; çünkü paragrafta
yalnızca Hakan’ın bu yönde talebi vardır. ll. öncülde Kağan’ın kararlarına vezir Tonyukuk karşı
geldiğine göre Kağan kararları sorgulanabilir, lll.
öncüldeki yargı ise paragrafın son cümlesinde
doğrudan “Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmeleri” şeklinde vurgulandığı için doğru cevap ll
ve lll olarak verilmiştir.
(Cevap D)
2. Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle
aşağıdakilerden hangisi kültürel hayatlarında
bir sanat kolu oluşturacak derecede önem
kazanmıştır?

A) Hat B) Maden işçiliği
C) Heykel D) Oyma
E) Dokuma
Çözüm:
Soru; Türk-İslam Devletleri kültür ve uygarlığı ile
ilgili olup ÖSYM’nin öğrencilerden “İslam dininde
resim ve heykel gibi sanat dallarının yasak olmasından dolayı Türklerin de farklı sanat dalları-
na yöneldiği “ bilgisini biliyor musunuz? mantı-
ğıyla hazırlanmış bir sorudur. Buna bağlı olarak
İslamiyet’e geçmeleriyle ifadesi zaten
İslamiyetten önce de Türklerde görülen heykel,
maden işçiliği, dokuma ve oymacılık şıkları doğ-
rudan elenerek hat sanatı (El yazmacılığı) kültü-
rel hayatta sanat kolu haline gelmiştir. Öyle ki bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde
Avrupa’dan matbaa getirilmiş ancak hattatların
çıkarlarının zedeleneceği düşüncesiyle şeyhülislam tarafından çıkarılan fetva ile matbaada dini
kitapların basımı yasaklanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi Osmanlı Devleti’nde en önemli
sanat kollarından biri “Hat” sanatı olmuştur.
(Cevap A)
3. Selçuklularda,
I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle
görevli olması,

II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
III. din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana
ait olması
durumlarından hangilerinin taht kavgalarına
neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
Çözüm:
Soru; Türk-İslam Devletlerinin devlet yönetimi ile
ilgili olup klasik tarzda bir sorudur. Bu soruda l.
öncül çeldirici olarak görülebilir. Ve bazı öğrencileri D şıkkına yöneltmiş olabilir; ancak Osmanlı
Devleti’nin taht kavgası yaşanmayan (l.
Ahmed’in Ekber ve Erşed sistemi ve Kafes Usulü’nü getirmesi sonrası) dönemde de hükümdar
egemenlik hakkını Tanrı’dan almaktaydı dolayı-
sıyla l. öncül taht kavgalarına neden olmaz. l.
öncülün doğru olması için kut anlayışından bahsetmesi ve egemenlik hakkının Tanrı tarafından
bir hanedana verilmesinden söz etmeliydi. Dolayısıyla bu bilgi doğrultusunda ll. öncül alınmalıydı. lll. öncül tamamıyle doldurma bir seçenek olmuştur. Çünkü taht kavgalarıyla halifeliğin bir ilgisi yoktur.
(Cevap B)

Kpss 2009 yılı Genel Kültür soruları tümünü indirmek için tıklayın Pdf

Önceki MakaleMatematik Temel Kavramlar (YGS de çıkan sorular) Konu Anlatımı
Sonraki MakaleBizans İmparatorluğu Kuruluşu ve Tarihi Hakkında Bilgi

3 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz