Kurtuluş Savaşı Dönemi – İstanbul Hükümeti’nce Yürütülen Ayaklanmalar

0
85

Doğrudan İstanbul Hükümeti’nce Yürütülen Ayaklanmalar

İngilizler, ileride boğazları ellerinde tutmak amacında olduklarından Anadolu’da başlayan milli harekete karşı Marmara Denizi’nin doğusunda iki tampon bölge oluşturmak istemişlerdir.

Anzavur Ayaklanması;
* Bu ayaklanmada İtilafların beklentisi Çanakkale Boğazı ile Milli Kuvvetler arasında tampon bir bölge oluşturmaktır.
* Ahmet Anzavur önderliğinde Biga Yarımadası’nda Manyas, Susurluk, Gönen, Ulubat
dolaylarında meydana gelmiş (2 Kasım 1919), Milli kuvvetler tarafından püskürtülmüştür.

* Ahmet Anzavur aynı bölgede ikinci kez ayaklanma çıkarmış, Geyve bölgesindeki milli kuvvetlere saldırmış ise de Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa tarafından Çerkez Ethem’in yardımıyla yenilgiye uğratılmıştır (16 Nisan 1920).

Halifelik Ordusu (Kuva-i İnzibatiye) Ayaklanması (18 Nisan-25 Haziran 1920)

Geyve çevresinde güçlü Kuva-i Milli’ye birlikleri İtilaflar açısından İstanbul Boğazı’nı tehlikeye düşürüyordu. Buna karşı İngilizler İstanbul Hükümeti’ne Kuva-i İnzibatiye adıyla bir ordu kurdurmuşlardır.

Kuva-i İnzibatiye, Geyve bölgesindeki Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçmiş; ancak başarısızlığa uğratılmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here