Kutup bölgeleri ile çöllerde yaşayan insanların giyimleri ve yaşam tarzları

0
116

Kutup bölgeleri ile çöllerde yaşayan insanların giyimleri ve yaşam tarzları karşılaştırma. 

Çöllerde gün için  gece ve gündüz arasında aşırı derecede sıcaklık farkı oluştuğundan yeryüzündeki bütün taş, toprak sıcaklık farkının etkisiyle yıllar boyunca ufalanmaktadır. Bunun sonucu olarak devasa çöller ortaya çıkmaktadır.

Çöl iklimi hakkında bilgi bu linkten erişebilirsiniz. Kutup iklimi hakkında bilgiburadan ulaşabilirsiniz. Elbette bu iki bölgede yaşayan insanların sosyal imkanları ve yaşam farkları, giyimleri, kültürleri, ritüelleri bakımından pek çok farklılıkları vardır.

Bu iki iklim tipinde yaşayan insanlardan birisi aşırı soğuklar, diğeri ise aşırı sıcaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Sıcak olan bölgelerde evler daha çok sazlıklardan, güneş ışınlarını evin içine geçmesini engelleyen malzemelerden ve serin tutacak malzeme tercih edilmekteyken, soğuk olan kutuplarda ise daha çok sıcak tutacak olan malzemeler tercih edilmektedir.

Kıyafet giyim ve kuşam bakımından da yine büyük oranda farklılıklar mevcuttur. Kutuıp bölgelerinde insanlar sıcak tutacak kalın kıyafetler tercih ederken, çöl ikliminin hakim olduğu sıcak bölgelerde ise daha ince kıyafetler tercih edilmektedir.

Böylece, aslında kıyafet bakımından tam olarak tersi uygulanmaktadır. Kültür olarak da yine bu bölgeler birbirinden ayrılmaktadır. Zira yaşanılan çevre ve ortam yaşam koşulları insanların kültürlerine de etki etmektedir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here