Kuva-i Milliye Nedir ? Özellikleri Kısaca Bilgi

0
89

KUVA-I MILLI’YE’NIN ÖZELLİKLERİ

*Kuva-i Milliye;
– Mondros sonrası başlayan işgaller karşısında halk tarafından kurulan yerel nitelikli direniş birlikleridir.
– Belirli bir otoriteye değil, sadece başlarında bulunan reislere bağîı birliklerdir.
– Önce Temsil Kurulu’na, TBMM’nin açılması ve hükümetin kurulmasıyla Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı duruma gelmiştir.

Bazen başlarına atanan komutanları dinlemeyip başlarına kuyruk hareket etmişlerdir.

– Düşmana zarar vermiş, fakat düşmanın ilerlemesini durduramamıştır.
– En başarılı oldukları iş TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaların bastırılmasıdır. Ayrıca güneyde Fransızlara karşı oluşturulan Kuva-i Milliye başarılı mücadeleler yapmıştır.
– Bazen halktan zorla para, asker, malzeme toplamaları ve suçluları kendi yöntemlerine göre cezalandırmaları halkın TBMM’ye olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur.

* Yunanlılarla yapılan Gediz Muharebesi (24 Ekim 1920) Kuva-i Milliye ile düzenli düşman kuvvetlerinin yurttan atılamayacağını ortaya çıkarmış, durumu gören Mustafa Kemal düzenli ordunun kurulması yönünde faaliyete geçmiştir.
* Kuva-i Milliye düşüncesini savunan bazı milletvekilleri TBMM’de, Gediz yenilgisiyle ilgili cephe komutanlarına yönelik eleştirilerde bulunmuşlar; fakat Mustafa Kemal bunlara karşı çıkarak eğitimli ve düzenli bir ordu kurulmasının gerekliliğini belirtmiştir.
* Yeni Türk Devletinde düzenli ordu kurulması ilk olarak Batı Cephesi’nde başlatılmıştır.

*
* Kuva-i Milliye içinde işe yarayanlar düzenli ordu bünyesinde görev almışlardır.
* Batı Cephesi komutanı olan Ali Fuat Paşa bu görevden alınarak Moskova büyükelçiliğine atanmış, ardından Batı Cephesi; Batı ve Güney olmak üzere iki komutanlığa ayrılmıştır. Batı Cephesi komutanlığına Albay İsmet Bey, Güney Cephesi komutanlığına ise Albay Refet Bey atanmışlardır.
* Bütün askeri birimler Genelkurmay Başkanlığına bağlanmış, böylece düzenli ordu teşkilatı büyük ölçüde tamamlanmıştır.

NOT: Kazım Karabekir Osmanlı Devleti’nden kalma 15. Kolordu Komutanlığına alt düzenli birliklerini terhis etmemiş, Erzurum Kongresi döneminde Mustafa Kemal’e bağlılığını bildirmiştir. Kazım Karabekir’e bağlı bu kuvvetler TBMM’nin ilk düzenli birlikleri olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here