Kuva-yi Milliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar

0
715

D. Kuva-i Milliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar Hakkında Bilgi
* Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıdır.
* Belli bir otoriteye bağlı olma alışkanlıkları taşımayan bu kimseler kendi başlarına buyruk hareket etmeye başlamışlar, çoğu zaman TBMM’nin emirlerini dinlememişlerdir.
* Bu kimselerden önce Demirci Mefmet Efe ayaklanmış ancak Refet Bey komutasındaki kuvvetler tarafından bastırılmıştır (30 Aralık 1920).
* Kuva-i Seyyare adındaki birlikle hem Yunanlılara karşı başarıyla mücadele etmiş, hem de TBMM’ne karşı yapılan ayaklanmaların bastırılmasında büyük yararlılık göstermiş olan Çerkez Ethem, düzenli ordunun kurulması döneminde belirli bir otorite altına girmek istemediğinden verilen emirlere uymamış ve ayaklanmıştır.
* Çerkez Ethem I. İnönü Savaşı öncesi mağlup edilmiş, savaşın hemen sonrasında tamamen etkisiz hale getirildikten sonra Yunanlılara sığınmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here