Lale Devri (III. Ahmet) Islahatları Hakkında Bilgi (1718-1730)

1
126

Lale Devri (III. Ahmet) Islahatları Hakkında kısaca Bilgi (1718-1730), konu özeti, ödev araştırması,

a. Lale Devri (III. Ahmet) Islahatları (1718-1730):
* Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ön palana çıktığı ve batılılaşmanın ilk aşamasının başladığı dönemdir.
* Sait Efendi’nin girişim ve desteğiyle İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı Devleti’nde (1727) İlk kez matbaa kurulmuştur.
* Yalova’da kağıt üretimine geçilmiştir.
* Yeniçerilerden itfaiye bölüğü oluşturulmuştur.
* Kütahya ve İzmit’te çini imalathaneleri kurul-muştur.
* Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için Paris, Moskova, Viyana ve Varşova gibi başkentlere elçiler gönderilmiştir.
* İmar faaliyetlerine önem verilmiş, birçok saray ve köşk inşa edilmiştir.
* Askeri alanda düzenlemelerde bulunulmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here