Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti

6
157

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, detaylı bilgi, ansiklopedik araştırma,

Londra Konferansı (23 Şubat -12 Mart 1921)

* TBMM’nin ayaklanmaları bastırması, Ermenileri Doğu Anadolu’dan çıkarması, güneyde Fransızlara karşı başarılı mücedele yapılması ve I. İnönü Savaşı’nda Yunanlıların mağlup edilmesi Londra Konferansımın düzenlenmesine ortam hazırlayan gelişmelerdir.

* Fransa ve İtalya, Milli Mücadele’nin bastırılmayacağım gördüklerinden Sevr Anlaşması’nda değişiklikler yapılarak Türklerle yeni bir antlaşma yapılması için İngiltere ve Yunanistan’ı
ikna etmişlerdir.

* Londra Konferansı’nda İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasını yumuşatarak, Türkler’e kabul ettirmeyi ve mağlup olan Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmayı amaçlamışlardır.
* Konferansa İstanbul Hükümeti davet edilmiş, İstanbul Hükümeti heyetinde Mustafa Kemal’in de bir temsilcisinin olması belirtilmiştir. Böylece Türk tarafında ikilik çıkarmak amaçlanmıştır.

* TBMM Hükümetinin belirlenen şartlarda konferansa katılmayı reddetmesi üzerine, İtalya’nın aracılığı ile konferansa doğrudan ayrı bir heyetle davet edilmiştir.
* Mustafa Kemal barışçı olduğunu göstermek ve TBMM’nin uluslararası alanda varlığını ortaya koymak için konferansa heyet göndermeyi kabul etmiştir.
* İstanbul Hükümetini Sadrazam Tevfik Paşa’nın TBMM Hükümetini ise Bekir Sami Beyin başkanlığında heyetlerin temsil ettiği Londra Konferansı’nda Tevfik Paşa milletin gerçek temsilcisinin TBMM Hükümeti olduğunu bildirmiştir.

* İtilaf devletlerinin Sevr Antlaşması’nda bazı tavizler vermelerine karşın, Türk tarafının isteği olan Misak-ı Milli’yi kabul etmeye yanaşmamaları üzerine konferanstan bir sonuç alınamamıştır.

YORUM: Bekir Sami Bey’in İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri ile yapmış olduğu ikili antlaşmalar eşitlik ilkesi ne uymadığı gerekçsiyle TBMM tarafından kabul edilmemiştir.

YORUM: Londra Konferansın’da TBMM Hükümetinin varlığının ilk kez uluslararası alanda tanınmıştır.

6 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here