Maastricht Antlaşması ve Kriterleri Nelerdir?

0
80

Maastricht Antlaşması ve Kriterleri NelerdirMaastricht Antlaşması
1992 yılında Avrupa Topluluğunun Avrupa Birliği adını aldığı ve ekonomik ve siyasi yönden birleşmesine yönelik önemli bir adımın atıldığı antlaşmadır.

Maastricht Kriterleri
Maastricht Antlaşması’nda Avrupa Birliği için üye ülkelerin yıllık ortalama enflasyon oranının en düşük enflasyona sahip üç üye devletin ortalamasından en fazla %1,5 oranında fazla olabileceği, üye ülkelerin bütçe açığının, gayri safi yurtiçi hasılasının %3’ünü aşmaması gerektiği şeklinde çoğunluğu ekonomik nitelikli kriterler belirlendi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here