Mahreç, hareke, tenvin ve şedde kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

0
748

Mahreç, hareke, tenvin ve şedde kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Mahreç ne demek: Mahreç, “çıkış yeri” demektir. خرج (ha-ra-ce) yani “çıkmak” kökünden türemiştir. Arap harflerinin doğru telaffuzu için ses çıkış noktaları tek tek belirlenmiş ve bu ses çıkış noktalarına ”mahreç” adı verilmiştir.

Hareke ne demek: Arapça öğretiminde ve Kur’an’ın okunuşunu daha kolay kılmak için kullanılan değişik işaretlerden oluşan sistemdir.

Tenvin ne demek : Bazı kelimelerin sonlarında görülen iki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin denir.

Şedde ne demek : Arap yazısında, bir ünsüzün iki kez okunması gereken harfin üstüne konulan işaret

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here