Malların Sınıflandırılması ve Pazarlama Özellikleri

0
267

Malları 2 ana gruba ayırıyoruz.

-Tüketim Malları

-Endüstri Malları

Tüketim Malları

Kolayda Mallar, Beğenmeli Mallar, Özellikli Mallar, Aranmayan mallar olarak 4 e ayrılır.

Kolayda Mallar : Şeker, ekmek, süt, su vb. Bu malların pazarlanmasında; hemen hemen bütün marketlerde bulunmasına özen gösterilmelidir. Satış yerlerinde göz önünde olmalıdır. Benzer ihtiyacı karşılayan mallar arasında büyük fiyat farkı olmaması gerekir.

Beğenmeli Malları :  Bu tür mallar giyim, mobilya vs. gibi mallardır. Alırken kolay karar verilmez bu yüzden alışveriş süresi uzundur. Dayanıklı ve uzun ömürlü mallardır. Bu malların pazarlanmasında, kalite ve fiyat önde gelir. Bu tür mallarda marka bağlılığı yaratılması beğenmeli malların tutundurmasında büyük önem taşır.

Özellikli Mallar : Tüketicilerin almadan önce büyük araştırma yaptığı mallardır. Bilgisayar, fotoğraf makinesi, cep telefonu, araba vs. özellikli mallardır.

Aranmayan Mallar : Tüketicilerin satın almada bulunmadıkları mallardır. Mezar taşı, hayat sigortası vs..

Endüstriyel Mallar

Hammaddeler : Üretilen malın fiziksel olarak parçası olan mallardır, dağıtımda en az maliyetli taşıma ve depolamaya önem verilmelidir. Tütün, şeker pancarı, tahıl vs. örnektir.

Donatım Malları : Büyük hacimli fiyatı yüksek mallardır. Mal üretiminde kullanılırlar. Bilgisayar üniteleri, fabrika binaları örnek verilebilir. Bu tür malların pazarlamasında deneyimli satış elemanlarından faydalanılır.

Üretime Yardımcı Mallar :  Üretimi kolaylaştıran malladır. Motorlar, indirme ve kaldırma aletleri vs. gibi araçlardır. Reklam ile pazarlanabilir.

İşletme Gereçleri :  Kısa ömürlü ucuz mallardır, kırtasiye malzemeleri örnek verilebilir.

İşlenmiş Maddeler ve Parçalar :  Üretilecek ürünün içinde kullanılacak mallardır. Akü, düğme dolapta kullanılacak ayna vs. örnek verilebilir. Pazarlamasında fiyat ve miktar indirimi , kısa sürede tedarik yapan aracılarda faydalanılır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here