Maniheizm dininin Uygur Türklerine etkisi nedir

0
143

Maniheizm dininin Uygur Türklerine etkisi nedir

Türkler tarih boyunca pek çok devlet kurmuş pek çok devlet yıkmışlardır, pek çok kültürün etkisinde kalmış yine kültürümüzü pek çok farklı kesimlere götürüp orada farklı kültürleri etkilemişlerdir. Türkler Maniheizm dininin etkisi ile et yeme alışkanlıklarını azaltmış ve bunun sonucu olarak da et yemedikleri için savaşma özelliklerini gittikçe yitirmişlerdir.

Yine maniheizm dininin etkisi ile yerleşik hayata geçmişler, tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. Maniheizm dini türklerin mimari olarak da ilerlemesinde oldukça etkili olmuştur. Mani dininin türkleri yerleşik hayata geçmelerinde oldukça etkili olmuştur, bunun sonucunda bilim, edebiyat ve sanat alanında ilerleme kaydetmişlerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here