Mayoz 1 in Profaz 1 safhasında gerçekleşen olayları yazınız

0
210

Mayoz 1 in Profaz 1 safhasında gerçekleşen olayları yazınız, mayoz 1 in profaz 1 safhasında hangi olaylar gerçekleşir?

Profaz I

Mayoz bölünmenin en uzun evresidir. Kromatinler yoğunlaşarak kısalıp kalınlaşır ve iyice belirginleşir. Anne ve babadan gelen homolog kromozomlar yan yana gelerek sentromer bölgelerinden birbirlerine
tutunurlar. Her bir homolog kromozom çiftinin bir araya gelerek oluşturduğu dört kromatitli yapıya tetrat denir.

gametler nasıl oluşur
gametler nasıl oluşur

Tetratların sayısı haploit kromozom sayısına eşittir. Homolog kromozomların birbirlerine temas etmesi olayına sinapsis denir. Sinapsis sırasında homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça alışverişi olur. Bu olaya cross-over (krosovır) adı verilmiştir. Cross-over ile genetik bilgi alışverişi meydana gelir

Mayozda cross-over mutlaka gerçekleşmek zorunda değildir. Farklı oranlarda cross-over meydana gelme ihtimalleri vardır. Crossover mayozun en önemli olayıdır. Çünkü bu olay, yeni gen kombinasyonlarının ortaya çıkmasını sağlar. Profaz I’in sonunda çekirdek zarı parçalanır, çekirdekçik yok olur. Sentrozomlar birbirlerinden ayrılarak iğ ipliklerini oluşturur. Sitoplazmada serbest kalan tetratlar, kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here