Medeni kanun nedir, medeni kanunun getirdiği yenilikler

0
313

Medeni kanun nedir, medeni kanunun getirdiği yenilikler nelerdir kısaca. Türk medeni kanunu ne demektir.

Medeni kanun nedir?

Bir toplumda ailenin kurulması, işleyişi, boşanma, miras gibi kavramları içeren kanunlara medeni kanun adı verilir. Osmanlı Devleti’nde tüm bu konularla ilgilenen bir medeni kanun vardı adı “Mecelle” adı verilir. Ancak mecelle şeriata göre hazırlanmış ve dönemin şartlarına ayak uyduramıyordu.

Yeni Türk devletinde ise zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir medeni kanuna ihtiyaç vardı.

Hukuk alanındaki çağdaşlaşmayı ve laikleşmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmış ve isviçre medeni kanununun alınmasına karar verilmiştir.

İsviçre medeni kanununun seçmemizin nedeni;  Türk toplum yapısına uygun olması, Kadın-Erkek eşitliğine önem vermresi, demokratik olması, çağdaş, alılcı ve pratik olması sebebiyle isviçre medeni kanununu aldık.

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler

Medeni kanun ile birlikte çok eşli evlilik yerine tek eşli evlilik uygulaması başladı, eskiden birden fazla evlilik yapılabiliyorken artık tek eşlilik uygun kılındı.

Resmi nikah zorunlu hale geldi, öncesinde sadece dini nikah vardı.

Kadınlara da boşanma hakkı verildi.

Kadınlar istediği mesleği seçebilmesi hakkı verildi.

Son olarak mirasta eşitlik sağlandı, kadın erkek arasında mirasta eşitsizlik vardı medeni kanun ile birlikte bu alanda eşitlik sağlandı.

DİKKAT : Medeni kanun ile birlikte sosyal, Toplumsa, Ekonomik alanda kadın ve erkek eşitlik sağlanmaya çalışıldı.

Medeni kanunda kadınlara seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklar da verildi.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here