Mekkeli Müşriklerin Müslümanlara Karşı Çıkmalarının Sebepleri Nelerdir

0
134
Mekkeli Müşriklerin Müslümanlara ve Peygamberimize Karşı Çıkmalarının Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Nelerdir?

Mekkeli Müşriklerin Müslümanlara ve Peygamberimize Karşı Çıkmalarının Düşmanca Davranmalarının Sebepleri Nelerdir?

İslamiyet’in geldiği dönemde Arap yarımadasında yaşam koşulları oldukça kötüydü, insanlar özellikle fakirler ve köleler işkence görüyor ve toplum içinde değer görmeyip eziliyorlardı. Zenginler rahat bir yaşam sürerken bütün isteklerini kolaylıkla elde ediyorlardı.

Kabileler arasında rekabet oldukça yüksekti ve kadınlar değer görmüyordu. Putperestlik hakimdi. Toplumda pek çok kötülük kol geziyordu. Durum böyleyken İslamiyet ortaya çıkmaya başladı ve toplum ikiye ayrıldı birileri İslamiyeti desteklerken diğer taraf ise şiddetle karşı çıkıyordu.

-Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara karşı çıkmalarının altında yatan sebeplerden birisi İslamiyetin sınırlama getirmesi ve eskisi gibi rahat davranamayacak olmarıydı.

-Kabileler arasındaki rekabet de elbette bunda etkiliydi.

-Araplar geçmişlerine çok bağlıydı, atalarına olan bağlılıklarının bozulması onları endişelendiren diğer bir sebepti.

-İslamiyetin kölelere de diğer insanlarla eşit bir hak tanıması yine başka bir neden idi.

-İslamiyetteki öldükten sonra ahiret yaşamı inancı da müşrikleri endişelendiriyor karşı çıkıyorlardı.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here