Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

0
575

Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 
Metindeki ana düşünce ve yardımcı düşünceler şu şekildedir.

Ana düşünce; Edebiyat konusunda bilgi verir ve edebiyatı bize anlatır.
Yardımcı: Edebiyatla ilgili olarak ne olduğu konusunda farklı düşünceler mevcuttur.

1- Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı.
2- Bu sanatın ilkelerini, kurallarını ve bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı.
3- Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü.
4- Herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü (literatür). Ayrıca deyim olarak edebiyat yapmak, bir konuda gereksiz, boş, süslü söz söylemek anlamına gelir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here