Mıknatıs Nedir Nasıl Yapılır Bileşenleri Nelerdir Bilgi

0
137

MIKNATIS, kendi dışında manyetik bir alan oluşturan ve başka bir kaynakça oluşturulmuş olan manyetik bir alana ko­nulduğundan dönel etki oluşturan man­yetik gücü çok yüksek madde. Mıknatıs kullanılır durumda değilken bir kutuptan ötekine uzanan, yumuşak kolay mıkna-tıslanabilen, mıknatıs gücü yüksek bir maddedir. Yumuşak demir buna örnek olarak gösterilebilir. Kutuplar arasındaki manyetik alanın güç çizgileri yoğunlaş­mıştır. Çağdaş kurama göre, hacmi bü­yük maddelerin manyetik özellikleri yö­rüngesel hareketlere ve maddeyi oluş­turan atomların elektronlarının yörünge­sel hareketleri küçük elektrik akım olu­şumunda bir manyetik alan oluşur. Akım dalgasının bir manyetik momenti vardır. Bir atomun manyetik momenti, atomun içindeki elektronların dönüşlerinin veyörüngesel hareketlerinin manyetik mo­mentlerinin vektör toplamıdır. Mıknatıs gücü olan bir maddenin her atomunun belli miktarda manyetik momenti vardır. Belli bir alandaki atomların tüm manye­tik mometleri, alanın doyum noktasında manyetize olabilmesi için aynı yönde sı­ralanmışlardır. Yani her alanın doyum noktasında manyetize olabilmesi için ay­nı yönde sıralanmışlardır. Yani her ala­nın oldukça büyük bir net manyetik mo­menti vardır. Bir mıknatıs çubuğunan manyetik ikiz kutup momenti mıknatıs­taki tüm ikiz kutup momentlerinin vek­tör toplamıdır. Tüm bunlar bir mıknatı­sın niçin kendi dışında manyetik alan oluşturduğunu ve manyetik bir alana uy­gun biçimde yerleştirildiği zaman niçin dönme momenti oluşturduğunu açıklar. Bir mıknatıs çubuğu dünyanın manyetik alanında serbest bırakılırsa, kendiliğin­den kuzey-güney doğrultusunda döner. Kuzeye dönen uç, mıknatısın kuzey kut­bu, ötekisi de güney kutbu olarak adlan­dırılır. Sabifbir mıknatıs çubuğunun de­mir talaşıyla çekillmiş olan fotoğrafında, demir talaşlarının manyetik alanın güç çizgileri boyunca dağılmış oldukları gö­rülür. Kutuplarda görülmesinin nedeni demir talaşlarının bu noktalarda küme­lenmiş olmalarıdır. Kutuplar manyetik alanın güç çizgilerinin mıknatısa girip çıktığı bölgelerdir. Çizgiler güney kutup­tan girer, kuzey kutuptan çıkarlar. Dü­zenli bir manyetik ala# içindeki bir mık­natıs üzerindeki dönme momenti ancak birbirine eşit ve zıt iki rotatif kuvvetçe üretilebilir ve bu iki eşit kuvvet de böyle bir ikiliyi oluşturur. Tüm bunlardan çı­kan sonuca göre aynı kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar ise birbirini iter.

Önceki MakaleMezgit Balığı
Sonraki MakaleKara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı Başvuru Şartları

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz