Mondros Ateşkes Antlaşması’nı tanıtıcı kısa metin

0
92

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı tanıtıcı kısa bir metin yazınız, mondros ateşkes antlaşması ile ilgili açıklayıcı metin,

mondros ateşkes antlaşmasi
mondros ateşkes antlaşmasi

Mondros Mütarekesi (30 ekim 1918)
1.Dünya savaşı sonunda Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında Limni Adasında 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan antlaşmadır. Savaş sonuna doğru Osmanlı Devleti’nin savaşacak gücü kalmaması, Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya ile Osmanlı Devleti’nin kara bağlantısı kesilmişti. Yine bu sırada tarafların haklarını koruma altına alan, sömürgeciliğe -sözde- karşı olan maddeleri Wilson ilkeleri yayınlanmış ve bu durum Osmanlı Devleti için cesaret oluşturmuştu.
Mondros antlaşma metninin 7. Ve 24. Maddeleri Osmanlı Devleti’ni işgale açık duruma getirmişti.
Şimdi bu maddelere göz atacak olursak;
7. madde: “antlaşma devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istedikleri stratejik bölgeyi işgal edebilecektir.”
Açıklaması: Anadolu da yapılacak işgallere hukuki bir zemin hazırlayarak Osmanlı devleti işgale açık hale getirilmiştir.
24. madde: “ Doğu Anadolu da altı ilde (vilayet-i sitte: Erzurum, Van, Elazığ, Sivas, Bitlis, Diyarbakır) bir karşılık çıktığı zaman illerden birini işgal edebilecekti
Açıklama: bu madde ile de doğu da bir Ermeni Devleti kurma düşüncesini açıkça ortaya koymuştur.
Antlaşma maddeleri ile beklediğini bulmayan Osmanlı adeta İtilaf Devletlerine teslim olarak fiilen sona ermiş bulunmaktaydı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here