Moskova Antlaşması Maddeleri

0
129

moskova antlaşmasıMoskova antlaşması önemi, özeti hakkında bilgi, moskova antlaşması nezaman imzalandı, maddeleri nelerdir,
TBMM’ye bağlı düzenli ordunun Yunanistan’a karşı 1. inönü Savaşı’nı kazanmasından sonra TBMM ile Sovyet Rusya arasında 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmaya göre;

-Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir belgeyi diğeri de tanımayacaktı.
-Sovyet Rusya Misakımilli’yi kabul edecekti.
-Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında daha önce yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacaktı.
-Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecekti.
-Boğazların durumu Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferansta ele alınacaktı.
-İki taraf kendi topraklarında bir diğerinin aleyhine kareket edecek grupların çalışmalarına izin vermeyecekti.
-Sovyet Rusya elinde bulunan bütün esirleri serbest bırakacaktı.
-İki devlet, aralarında siyasi, kültürel, ekonomik ve mali ilişkilerini geliştireceklerdi.
-Sovyet Rusya, daha önce TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında yapılan antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartı ile kabul edecekti.
Bakınız
Moskova antlaşması hakkında bilgi, konu özeti
Moskova Antlaşması Önemi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here