Muaviye Dönemi Nedir Kimdir Hakkında Bilgi

0
130

MUÂVİYE I, Emevi Devleti’nin kuru­cusu (Mekke 610 ? – Şam 680). Kureyş kabilesindedir. Babası Ebû Süfyan’dır. Mekke’nin Müslümanlarca alındığı Hic­retin yedinci yılında babasıyla birlikte Müslüman oldu. Bundan sonra Hz. Mu­hammet’in yanında bulundu ve onun va­hiy katipliğini yaptı.

Ebubekir’in halifeli­ği döneminde kardeşi Yezid ile birlikte Suriye’ye giden
ordularda görev aldı. Şam valisi olan kardeş Yezid’in ölümü üzerine, bu görev kendisine verildi. Ara­lıksız 20 yıl bu görevde Hz. Ali’nin hali­feliği sırasında, onunla doğrudan savaş­lara girişmeyerek, politik yönden onu bazı açmazlarla karşı karşıya bıraktı.

Ha­life Ali, Cemel olayı sonrasında büyük bir güç yitirirken Sıffin Savaşı sırasında, hakemlerin oyunuyla halifelikten de olunca, onun yerini hemen aldı. Hz. Ali’ nin Küfe Camisi’nde öldürülmesinden sonra gücü daha da arttı. Böylece kendi­ni Şam’da halife ilan etti ve bundan son­ra, Ali’nin oğlu Hasan’ın çekişmekten hoşlanmayan kişiliği, bu makama iyice yerleşmesine yaradı. Eylül 661’de kendi­sini Kudüs’te tüm Müslümanların halife­si ilan etti. İran’daki Şiilerle işbirliği ya­parak İran’da aleyhinde gelişebilecek ayaklanmayı baştan önlemiş oldu. Ali’ nin küçük oğlu Hüseyin ile bir türlü an­laşamadı.

Bu tutumu, sonunda Abbasile-rin bir karşı güç olarak gizliden gizliye örgütlenmelerine yol açtı. Ancak, tüm bunlara karşın özellikle Amr bin el-As, Mugîre bin Şu’be ve Ziyâd bin Ebihî gi­bi, Müslümanların üç güçlü kişiliğiyle yaptığı işbirliği sonucu, politik gücünü doruğa çıkardı. İç çekişmeler yüzünden durmuş olan İslamın gelişme ve fütuhat akışını yeniden açmak için harekete geç­ti. Kıbrıs ve Rodos’u aldı. 668’de Yezid’ in komutasında Bizans’a bir ordu gönde­rerek, İstanbul’u fethetmeye kalkıştı. Su­riye ve Filistin’de Bizans uyruğunda olan bazı Hıristiyan halkı ayaklandıra­rak, düşmanının burada zayıflamasına çalıştı. Anadolu’da başarılı olmayınca Mısır’dan Kuzey Afrika’ya ordular gön­derdi. 667’de Sicilya’ya kadar uzanan bir seferi gerçekleştirdi. Afrika’daki Hıristi­yan egemenliğine son verdiği gibi Ukbe bin Nafi, Kayrevan Kenti’ni kurdu ve Müslümanlığı Atlas Dağları’na kadar yaydı. Oğlu Yezid’i 679’da veliaht ilan etti. Türbesi Şam’dadır.

Önceki MakaleAseton Nedir Özellikleri
Sonraki MakaleMuallim Naci Kimdir Hayatı Eserleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz