Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması

0
123

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması hakkında bilgi

11 Ekim 1922’de Bursa’nın Mudanya kasabasında imzalanan ateşkes antlaşması ile Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini yitirdi. İstanbul, Çanakkale ve Doğu Trakya, TBMM Hükûmetine teslim edildi. TBMM Hükûmeti, İtilaf Devletlerinin tamamı tarafından bu anlaşma ile resmen tanınmış oldu. Ateşkes anlaşmasından sonra sıra barış görüşmelerine geldi. Barış görüşmeleri, antlaşmanın ismini de aldığı, İsviçre’nin Lozan kentinde başladı. Millî Mücadele’ye önemli katkıları olan İsmet Paşa başkanlığındaki bir heyet görüşmelere Türk Hükûmeti adına katıldı. Uzun ve tartışmalı geçen görüşmeler sonucu 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile sınırlarımız bugünkü şeklini aldı ve Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğu kabul edildi. Bağımsızlığını ilan eden yeni Türk devletinin yönetim şeklinin artık belirlenmesi gerekiyordu. “Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun idare, cumhuriyet idaresidir. (Atatürk, haz.: Mehmet Özel, s. 143.)” diyen Mustafa Kemal önderliğinde, 29 Ekim 1923’te, cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanı ile ilgili olan bir sonraki sayfadaki anıyı okuyalım.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here