Mudanya mütarekesi Önemi Sonuçları Maddeleri

2
327

MUDANYA MÜTAREKESİ, Kurtuluş Savaşı’nın sonunda Türkiye Büyük Mil­let Meclisi (TBMM) ile Birinci Dünya Savaşı’nı kazanmış olan itilaf devletleri arasında imzalanan ateşkes anlaşması, (11 Ekim 1922), Türk-Yunan savaşına son veren bu anlaşmaya İngiltere, Fransa İtalya, ve Yunanistan hükümetleri katıl­dılar. Türk Ordusu’nun Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan zaferle çıkması üzerine, İtilaf Devletleri, Türk kuvvetle­rinin Trakya’ya geçirilmemesi için yo­ğun politik çaba harcadı. Bu arada Türk kuvvetleri Çanakkale Boğazı’nda yansız bölgeye kadar gelip dayandı. Türkiye, Trakya’nın kesin olarak alınmasında ka­rarlıydı. Fransa Başbakanı Henri Poinca­ré, Fransız askerlerinin 24 saat içerisnde Boğaz’dan çekilmesini buyurdu. İtalya’ nın aynı yolda karar alması üzerine, Tür­kiye’nin sorundaki gücü arttı. İtilaf dev­letlerinin üç başbakanı 23 Eylül günü al­dıkları bir kararala, Venedik’te ya da başka bir yerde, İtilaf devletleri temsilci­leriyle Japonya, Romanya, Sırp-Hırvat Slovan Birliği ile Yunanistan’ın da katı­lacağı bir konferans toplanması ve bu toplantıya katılacak olan Türkiye’nin Meric’e kadar

Edirne içinde olmak üzere Trakya Bölgesi’ni işgal etmesine izin ve­rileceği, hatta bu konudaki kararlarının Franklin Bouillon tarafından Mustafa Kemal’e bildirilmesine karar verildiği açıklandı. Buna karşılık Mustafa Kemal, Trakya’nın bir an önce Yunan işgalinden kurtarılması için, Mudanya’da bir konfe­rans düzenlemesini önerdi. İtilaf devlet­lerince bu öneri kabul edilince Türkiye Büyük Millet Meclisi, Garp Cephesi Ko­mutanı İsmet Paşa’yı konferansta Türk temsilcisi olarak görevlendirdi. 3.. Ekim de başlayan görüşmelerde, İsmet Paşa, Yunan kuvvetlerinin Meriç Irmağı’nın batı yakasına çekilmesini, Trakya’da Türk yönetiminin bir an önce kurulması­nı, Edirne’nin bir parçası olan Karaağaç tren istasyonu ile İstanbul – Edirne De-miryolu’nun Türkiye’de kalması ve rehi­nelerin geriye verilmesinin koşullarını açıkladı. Fransa İngiltere temsilcileri bu önerileri kabul etti. Yunanistan temsilci­si itirazda bulunduysa da sonuç elde ede­medi. Türk Ordusu’nun Trakya’ya geç­mek üzere harekete geçirilmesine izin verilince, Çanakkale Boğazı’nı elinde tutmayacağını anlayan İngiltere de, İtal­ya Fransa temsilcilerinin kararlarına uy­mak zorunda kaldı. Bunun üzerine 11 Ekim 1920 günü, 14 maddeden oluşan Mudanya Mütarekesi imzalandı. Mütare­kenin başlıca meddeleri şunlardır.

*  Bu anlaşma ile Türk Yunan kuvvetleri arasında ateşkes sağlandı.

*  Yunanlılar Trakya’daki askerlerini Me­ric’in batısına çekecekler, Türk Yunan sınırı, Meric’in Ege’ye döküldüğü yer­den, Karadeniz’deki Bulgar sınırına ka­dar uzanacak,

*  Türk jandarması, Trakya’ya geçerek, güvenlik önlemleri alacak,

*   Barış yapılıncaya kadar, Trakya’da Türk Yunan anlaşmazlıklarının çözümü için bir miktar itilaf kuvveti görev yapa­cak,

*   Barış imzalanıncaya kadar, Türkiye Trakya’ya düzenli ordular sokmayacak,

*   Yunanlılar, boşaltma işlerini bir ayda yapacak ve taraflar arasında bir ay sonra barış görüşmelerine geçilecek. Öteki maddeler de, bu genel çerçeve içerisinde çeşitli sorunların çözümüne ayrılmıştır. Bu ateşkes anlaşmasının imzalanmasın­dan sonra itilaf devletleri 27 Ekim 1922′ de Türkiye Büyük Millet Mecisi’ne bir bildiri göndererek, doğudaki savaşa son verdiklerini ve 13 Kasım’da da tarafların barış görüşmelerine başlamalarına karar verildiğini bildirdiler.

Önceki Makale2011 eurovision yarı final de Elendik Fİnal de Yokuz !
Sonraki MakaleAlmanya Posta Kodu

2 Yorum Yapıldı

  1. diğer maddeler nerde hani bu maddelerin karşılığında alınanlar .14 madde olmasına rağmen hep mudanya ‘nın birkaç maddesi verilir.tabi diğer antlaşmalarda da böyle

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz