Munzur Dağları

0
83

Doğu Anado­lu’da, Yukarı Fırat Bölümü’nde dağ sıra­sı. Mercan Dağları’nın batısında, Tunce­li, Erzincan sınırları içinde kalır. 100 km’yi aşkm bir dizi oluşturan dağların ortalama yükseltisi 2.500-2.800 m ol­makla birlikte çok sayıda doruğu 3.000 m’yi aşar (Katır Tepe 3.129 m, Koşan Dağı 3.078 m, Bağırpaşa Dağı 3.293 m, Koçgölbaşı Tepe 3.239 m, Fekrik Dağı 3.262 m, Eğripmar Dağı 3.111 m, Ziyer Tepe 3.071 m, Kuzeye bakan yamaçla­rında yer yer eski buzul izleri görülür.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here