Munzur Suyu

0
110

MUNZUR SUYU, Doğu Anadolu Böl-gesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde ırmak. Uzunluğu 144 km. Munzur Dağları’ndan doğar, doğu doğrultusunda Tunceli îli’nin Ovacık İlçesi’ne yönelir. Büyük Munzurlar ile Küçük Munzurlar’ı birbi­rinden ayırarak Ovacık, düzlüğünü aşar, bu arada Munzurlar’dan inen küçük akış-lı bazı suları alır, dar bir boğazda akışını sürdürür. Tunceli İli’nin Kalan İlçesi ya­kınında Pülümür Çayı ile birleşip güne­ye kıvrılır. Mazgirt’in güneyinde Peri Suyu ile birleşerek,Fırat’ı oluşturan iki ırmaktan biri olan Murat’a katılır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here