Nümizmatik Bilimi Ne Demek Özellikleri ve Anlamı

0
165

NÜMİZMATİK, madeni paraların ve madalyaların tarihi ve tanımıyla ilgile­nen bilim dalı. Paraların ekonomi tarihi­nin ayrılmaz bir parçası oldukları, kendi­lerini kullanan insanlara ve iktidara tanıklık ettikleri, politik, ticari, toplum­sal, dinsel ve sanatsal akımları yansıttık­ları göz önüne alınırsa, nümizmatiğin alanı da son derece genişler. İlk paralar İÖ 6. yüzyılda Anadolu’da Lidya’da orta­ya çıktı ve büyük bir hızla üzerlerine ba­sılan damgayla, gerçekliği ve değeri gü­vence altma alınan bu metal parçalan, Eskiçağ dünyasının her yanında kullanıl­maya başlandı.

Nümizmatik üzerinde sistemli çalış­malar, 16. yüzyılda başladı. Bu dönemde konunun uzmanlan eldeki paralan karşı­laştırarak, kataloglar düzenlediler. 18. yüzyılda daha büyük koleksiyonlar kuru­larak daha düzenli çalışmalara başlandı. 20. yüzyılda para koleksiyonculuğu pul koleksiyonculuğu kadar ilgi gören bir uğraş oldu. Birçok ülkede nümizmatik dernek ve müzeleri kuruldu. Çeşitli aşa­malardan geçen nümizmatik incelemele­ri sonucu bulunan para, ait olduğu para­lar bütününe yerleştirildikten sonra artık bir tarih belgesi ve geçmiş uygarlıklar üstüne önemli bir bilgi kaynağı olur. Bir paranın, hiç bilinmeyen bir hükümdarını ya da kent adlannı öğrenmede tarihe yardımcı olduğu kuşkusuzdur. Arkeolo­jik kazılar sırasında bulunan paralar, ait olduklan kentlerde ilgili tarihlere çürü­tülmeyecek biçimde vermeleriyle son derece önem kazanırlar. Aynca, darpha­nenin bir kent içindeki yerini bulmayı ve bu kentin tarih, ticaret ve politikadaki ro­lü konusunda bir yargıya varmayı sağlar­lar. Para hazinelerinin incelenmesi, para­nın dolaşımı, kentlerin ekonomik duru­mu, daha çok eski çağlardan başlayarak, krallık ve din adamlannca yürütülen bankerlik etkinlikleri konusunda önemli bilgiler verir.

Önceki MakaleNükleik Asitler nelerdir
Sonraki MakaleÜnlülerin Burçları Ne Hangi Burç ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz