Ölüm Aylığı Başvuru Şartları, Dilekçe Örneği

0
129

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için dilekçe örneği ve ölüm aylığı alabilmek için aranan şartlar hakkında bilgiyi yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Ölüm aylığı başvurusu

Ölüm aylığı bavurusu ve istenecek belgeler (Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği) MADDE 61 – (1) Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep dilekçesini doğrudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndermesi şarttır.

(2) Tahsis talep dilekçesine;
a) 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet belgelik fotoğraf,
b) Malûl çocuklar için sağlık kurulu raporu,
c) Hak sahibi anne ve babalar için Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen belgeler,
eklenir.

(3) Malûl çocukların çalışma gücündeki kayıp oranlarının tespitinde ve bunların Kurum Sağlık Kurulu kararlarına karşı itiraz başvurularının sonuçlandırılmasında, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası ve 52 nci maddesi hükümleri uygulanır.

[ Ölüm Aylığı Dilekçe Örneği İndir ]

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here