Omurgasız Hayvanlarda Sindirim Sistemi Hakkında Bilgi

0
83

Omurgasız Hayvanlarda Sindirim Sistemi Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, özellikleri maddeler halinde, Süngerlerde ve Sölenterelerde, Yassı Solucanlarda , Halkalı Solucanlarda , Eklembacaklılarda Sindirim

OMURGASIZLARDA SİNDİRİM HAKKINDA BİLGİ

1. Süngerlerde ve Sölenterelerde Sindirim:
• Besinler, gastrovasiküler boşluğa alınarak sindirilir.
• Bu boşluğun ağız ve anüs ödevi gören tek bir açıklığı bulunur.
• Besinler iç yüzeyi döşeyen hücrelerle kısmen sindirilir ve hücrelere taşınır.
• Hücre içi sindirim enzimleriyle sindirim tamam-lanır.
• Bunlarda hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim görülür.


2. Yassı Solucanlarda Sindirim:

• Tek bir sindirim açıklığı bulunur.
• Planaryada sindirim kesesi dallanmalar gösterir.
• Bu sindirimi ve emilmeyi kolaylaştırır.

 

3. Halkalı Solucanlarda Sindirim:
• Sindirim sistemlerinde iki açıklık bulunur.
• Sindirim sistemi; ağız, kaslı mide, yutak, yemek borusu, kursak, taşlık ve düz bağırsaktan meydana gelir.
• Kursak depo görevi yapar.
• Toprak solucanı, besinlerini taşlarla birlikte alır.
• Bu taşlarla midede mekanik sindirim gerçek-leştirilir. İnce bağırsakta kimyasal sindirim olur.


4. Eklembacaklılarda Sindirim:

• Sindirim sistemi; ağız, yutak, kursak, mide ve bağırsaktan oluşur.
• Ağızda besini tutmaya, yakalamaya ve parçalamaya yarayan yardımcı yapılar bulunur.
• Bu yapılar aynı zamanda mekanik parçalamaya da yardımcıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here