Örgüt bazında küreselleşme

0
59

KÜRESELLEŞME: Devletler arasındaki çok taraflılığın zorunlu olarak gelişmesinin geri planında dünyayı küreselleşme sürecine götüren etkenler bulunmaktadır. Küreselleşme yönündeki eğilimler devletler arasındaki çok taraflı ilişkileri zorunlu kılmakta çok taraflı ilişkiler de dönüp küreselleşme sürecini teşvik etmektedir. Her iki olgu da uluslararası örgütlerin etkinlik kazanmasına ortam hazırlamakta ayrıca yeni örgütlerin kurulmasına teşvik etmektedir. Küreselleşme ile birlikte bütün insanlığı etkileyen ortak bir bilincin ortaya çıkması bazı değerlerin evrenselleşme eğilimine girmesini sağlamaktadır.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here