Örgütlenmede Moral Önemi

0
89

Örgütlenmede Moral Önemi.

Örgütlenmede Moral Önemi
örgütlerde moral nedir

Öncelikle moral kavramının ne anlama geldiği konusunda bir açıklama yapmak gerekirse

Moral; Kişisel yada belli bir gruba ait olabilir, tanımlaması güç dinamik yani sürekli değişkenlik gösteren psikolojik ve sosyal durumdur..

Kişi veya grubun içinde bulunduğu ortam, gelecek hakkında düşünceleri, isteklerini tamamlayabilme, yaşamını garanti altına alma gibi farklı durumlar kişinin moral seviyesini yükseltebilir. Bunların dışında yaşanacak olumsuz durumlar, geleceğinin tehlikeye girmesi, çalıştığı iş yerinin onu tatmin etmemesi, çevresinde sosyal olumsuzlukların yaşanması gibi birtakım durumlar gerek bireysel moral bozukluğu gerekse örgüt içinde yer alan kişilerin moral bozukluğuna sebep olur.

Moral örgütlerin misyonlarını yerine getirebilmeleri için önemli bir psikolojik unsurdur.

Örgütlerdeki moral durumu ne kadar yüksek ise örgütün verimliliği de bu ölçüde artacaktır.

Bu bağlamda örgütlerin amaçlarına ulaşma, misyonlarını tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için öncelikle örgütün moral seviyesini yüksek tutmaları gerekmektedir, örgütlerdeki moral düşüklüğü üretime olumsuz anlamda yansıyabilir.

Bu yüzden örgütlerde moral büyük önem taşımaktadır.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here