Osmanlı Devleti’nde Farklı Kültür Ve Dindeki insanların Uzun Süre Bir Arada Yaşamasının Nedeni

0
167

Osmanlı Devleti’nde Farklı Kültür Ve Dindeki İnsanların Uzun Süre Bir Arada Yaşamasının Nedeni Nedir

Osmanlı Devleti’nde pek çok farklı kültürden farklı ırklardan insanlar yaşamaktaydı. Osmanlı’yı osmanlı yapan en temel unsur da aslında budur. Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca hüküm süren farklı kültürden insanları bünyesinde hoşgorü çatısı altında buluşturarak yaşatan büyük bir imparatorluktu.

Osmanlı Devleti’nde adalet ve hukuk, hoşgörü gibi kavramlara büyük önem verilir ve sosyal ve ekonomik yaşam bu kavmramlar etrafında şekillenirdi. Bu yüzdene Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar ayakta kalmasının altındaki temel faktör budur.

Huuk, Adalet ve Hoşgörü üçgeni içinde şekillenen Osmanlı imparatorluğunu geniş topraklara taşıyabilmiş ve yüzyıllar boyunca farklı bölgelerde hüküm sürmeyi başarmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here