Osmanlı Devleti’nde Padişahın otoritesi

0
135

Osmanlı Devleti Padişah görevleri, otoritesi hakkında bilgi.

Osmanlı padişahı 19. yüszyıl başlarına değin mutlak otorite sahibi bir güç olarak karşımızdadır. Bu mutlak otorite, 19. yüzyıl başlarında Sened-i İttifak ile başlayan ve 1876 Kanun-i Esasisi ve akabinde oluşturulan Meclis-i Umumi ile nihayetlenen bir süreç içinde sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Aslında başlangıçtan itibaren mutlak anlamda sınırsız bir padişah otoritesinden bahsetmek de çok mümkün değildir. Padişah otoritesini sınırlayan örf ve şeriat gibi hukuk kuralları ile nizam-ı alem ve devletin devamlılığı gibi genel ilkeler sıralanabilir. Ancak sistem içerisinde genellikle bu kural ve kavramlara uygunluğun belirleyicisinin de padişah olduğunu hatırlatmak gerekir.

Osmanlı padişahı, devletin devamlılığını temin etmek ve politikasını sürdürmek için bugünkü karşılığı ile yasama ve yürütme diye tanımladığımız temel erkleri tek başına kullanır ve bu yetkileri kullanırken, örf ve islam hukukundan yararlanır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here