Osmanlı Kuruluş Döneminde Avrupa’ya Geçilmesi, Bu Bölgede Türkleştirme Politikaları

0
71

Kuruluş Döneminde Avrupa’ya Geçilmesi, Bu Bölgede Yerleştirme ve Türkleştirme Politikaları

* Batı Anadolu’da bulunan Türkmenlere yurt bulma düşüncesi ve cihat politikası Balkanlara geçilmenin temel nedenlerindendir.
* Balkanlara geçilmesiyle Bizans, Sırp, Macar, Erdel, Arnavut, Bosna ve Eflak beylikleriyle mücadele edilmiştir.
* Osmanlıların Avrupa’dan çıkarılması için birlik olup saldıran Haçlılar ilk kez Sırpsındığı daha sonra I. Kosova, Niğbolu, Varna ve II. Kosova savaşlarında mağlup edilmişlerdir.
* Adaletli ve hoşgörülü bir politika uygulanması, yerli halkın incitilmeden Anadolu’dan getirilen Türkmenlerin Balkanlara yerleştirilmesi, Devşirme usulüne başlanması, Cami, Medrese, ve çeşitli imarethaneler yapılması, Balkanlarda takip edilen yerleştirme ve Türkleştirme politikalarındandır.

YORUM: Anadolu’dan Balkanlara Türkmenler geçirilirken Anadolu’nun ekonomik ve sosyal yapısının bozulmamasına, Balkanların mevcut yapısının geliştirilmesine özen gösteriliştir.

YORUM: Osmanlılar bir taraftan Balkanlarda fetihlerde bulunurken diğer taraftan da Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamayı amaçlamışlardır. Çünkü Anadolu, Osmanlı Devleti için askeri ve ekonomik güç kaynağı olmuştur. Ayrıca Anadolu’da hâkim duruma gelerek doğuda da güçlü olmak istemiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here