Özel mektup örneği ve ünlü yazarların mektupları

0
211

Özel mektup örneği ve ünlü yazarların mektupları, ünlülerin özel mektup örnekleri, atatürke yazılan özel mektuplar.

Özel mektuplar samimi bir dille yazılan, eş, dost, akrabaya hitap edilen mektup türüdür. Özel mektup yazılırken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar mevcuttur bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz ;

KURALLAR
Mektup yazılacak kâğıt, şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.
Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle yazılmalıdır.
Mektubun sağ üst köşesine “tarih”, yanına da yazıldığı “yerin adı” konmalıdır.
Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık derecesi vb.) “hitap cümlesi” bulunmalıdır.
Mektubun sağ alt köşesine “ad-soyad” yazılmalı ve “imza” atılmalıdır.
Mektubun sol alt köşesine “adres” yazılmalıdır.

ÜNLÜLERDEN ÖZEL MEKTUP ÖRNEKLERİ

Mustafa Kemal’den “Şerif” takma adıyla Salih Bozoak’a
“Ey Hazreti Salih;
Seferin ilk devresindeki mecburiyeti savdık. Şimdi ikinci sefere çıkıyoruz. Bakalım Allah ne gösterecek? İnşallah dönmek nasip olursa size günlerce anlatacak hikâyelerimiz var. Suret-i muhsusada gözlerinden, validenizin ellerinden öperim. Bizim valide acaba ne âlemdedir? Maaş alabildiniz mi? Kuzum Salihciğim, Necati’ye söyle maaşımdan borçlarımı kessin. Dönüşümde borç filan dinlemem. Kimbilir ne kadar züğürt döneceğim. Ruşen beye, Mustafa Beye mahsus ihtiramlar. Kendilerine mektup yazamayışımın sebebi, adresleri nazar-ı dikkat çekicidir. Lütfi beye, Mehmet Ali’ye, Rauf, İsmail Hakkı, Derviş… yer yok, cümleye sêlam. ”
Şerif
15 Kasım 1327 (1911)

 

Albert Einstein’dan Atatürk’e Mektup
Ekselansları Atatürk
OSE Dünya Birliği’nin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye’de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler, Almanya’da halen yürürlükte olan yasalar nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler, yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi, birliğimize yapılan çok sayıda müracaat arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları, hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla, hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etmek cüretini buluyorum
Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan
Prof. Albert Einstein

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here