Pandomim Nedir? Örnekleri Nasıl Yapılır Hakkında Bilgi

0
217

Pandomim Nedir? Örnekleri Nasıl Yapılır Hakkında BilgiMİM (PANDOMİM), olayları hareket­lerle anlatma sanat. Oyuncunun konuş­madığı stilize rol biçimidir. Aktör karak­terlerin portrelerini ve olayları yalnızca vücudunu, yüzünü, ellerini kullanarak anlatır. Kullandığı araçlarsa hayalidir. Mim ve pandomim terimleri aynı anlam­dadır ancak oyuncular bazı kişisel se­çimler yapar. Bazılarına göre mim tek­nikle ve vücut denetimi konusunda yapı­lan derin bir çalışmayla gerçekleştirilebi­lir. Bu kişiler pandomimin, teknikten yoksun olduğunu düşünür (bazı komed­yenlerin hayali araçlar kullanması, vücut hareketlerine başvurmaması gibi). Mo­dern mimin babası sayılan Etienne Dec-roux teknik olarak kendi anlatımını mim, öteki her şeyi pandomim sayardı. Bazılarıysa mimi ciddi ve dramatik, pan-domimi ise hafif ve önemsiz bulur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here