Püskürük kayaçlar nasıl oluşmuştur?

0
120

Püskürük kayaçlar nasıl oluşmuştur, püskürük kayaçların oluşum şekli nasıldır, püskürük kayaçlar nasıl oluşur.

Bu çeşit kayaçlar, magmanın yeryüzünde veya yer kabuğu içerisinde soğuyarak katılaşması sonucu oluşmaktadırlar. Bu kayaçlara volkanik veya magmatik kayaçlar da denilmektedir. Püskürük kayaçlar oluşumlarına göre 2 gruba ayrılmaktadır bunlardan ilki dış püskürük kayaçlar, ikincisi ise iç püskürük kayaçlar.

Dış püskürük kayaçlar

Magma, bazen katı yer kabuğunun zayıf veya kırık yerinden yeryüzüne kadar yükselir, burada soğuyarak katılaşır. Bu yolla yeryüzünde soğuyup katılaşan kayaçlara yüzey kayaçları veya dış püskürük kayaçları denilir. Bazalt, andezit, obsidiyen, riyolit, ponza taşı dış püskürük kayaçlara örnek olarak verilebilir.

İç püskürük kayaçlar

Magmanın soğuması, bazen de yerin derinliklerinde ve tabakalar arasında gerçekleşir. Bu şekilde oluşan katılaşım kayaçlarına ise iç püskürük veya derinlik kayaçları adı verilmeketdir. Granit, diyorit, gabro iç püskürük kayaçlarına verilebilecek örneklerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here