Reşid Paşanın Görevden Alınması – Azli

0
55

Reşid Paşanın Görevden Alınması – Azli

Reşid Paşa propagandasını son derece iyi yapıyordu. Yabancı devletlerden, özellikle de İngiltere’den zaman zaman yardım görmesi, bu yardım sayesinde Mısır meselesinin hallolması, adını etrafa duyurmuştu. Zaman zaman Padişahın bile hakimiyetini sarsıyor, her işine karışıyordu. Padişah git] gide ikinci planda kalmıştı. Tabiatıyla canı sıkılıyordu. Hatta bir seferinde Hırka-i Saadet Dairesine gitmiş, Mukaddes Emanetlerin önünde ellerini açarak dua etmişti.

“Allah’ım, beni Reşid Paşadan kurtar!”

Ve nihayet dayanamaz duruma gelmiş, Reşid Paşanın siyasi gücünü bile bile, belki de tahtından olmayı göze alarak azletmeye karar vermişti. Bu kararını 28 Nisan 1848 günü uygulamaya koydu. Reşid Paşayı huzuruna çağırıp mührü istedi:
“Geçmiş hizmetlerin için müteşekkiriz. Ancak kendimize kendimizce bir sadrazam düşünürüz.! Yerine İbrahim Sarim Paşayı tayin etti. Ama 3 ay 13 gün sonra Reşid Paşayı tekrar sadrazam yapmak zorunda kaldı. Çünkü Reşid Paşa bütün devlet kademelerini kendisine yakın olanlarla doldurmuş, suyu baştan tutmuştu.

Reşid Paşa gidince devlet dairelerinde bir kargaşa baş gösterdi. Memurlar iş görmüyor, sanki boykot uyguluyorlardı. Padişahın gücü de eski padişahların seviyesinde değildi. Hattı Hümayunuyla (Tanzimat Fermanı) kabul ettiği prensiplerle elleri-kolları bağlanmıştı. Bunlara aykırı davranamıyordu. Tepedeki güç bölünmüştü. Reşid Paşayı tekrar sadrazam yapmaktan başka çare bulamadı (12 Ağustos 1848).

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here