Sad Suresi Anlamı Tefsiri Meali Bilgi

0
88

Sad Suresi Anlamı Tefsiri Meali BilgiSAD SURESİ, Kuran’ı Kerim’in 38. su­resi. 88 ayetten oluşur. Mekke’de inmiş­tir. Surenin ilk ayeti Arap alfabesinin 14. harfi olan sad ile başladığından süre bu adla bilinir. Surede Hz. Davut’tan söz edildiği için Davut Suresi adını da taşır. İlk ayet şöyledir: “Sâd, öğüt taşıyan Ku-ran’a and olun ki”. Öteki ayetlerde pey­gamberlerin çektikleri güçlükler, dine inanmayanların düşmanlıkları, bu düş­manların sonunda nasıl bir cezaya çarptı­rılacaklarından söz edilir. Ayrıca Hz. Muhammet’e dini yayarken sabırlı olma­sını, güçlüklere katlanmasını, yalnızca gelecek tehlikeleri bildirmekle görevli olduğunu anlatır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here