Sevr Antlaşmasını Osmanlı Devleti Açısından Değerlendiriniz.

0
512
Sevr Antlaşmasını Osmanlı Devleti Açısından Değerlendiriniz.

Sevr Antlaşmasını Osmanlı Devleti Açısından Değerlendiriniz.

Sevr antlaşması ile itilaf devletleri Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve bölmek istemişlerdir. İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanması istenen sözde barış antlaşmasıdır.

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde yapılan bir antlaşmadır.

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından 2 yıl sonra Sevr antlaşması masaya getiriliyor. 2 yıl beklenilmesinin sebebi ise Osmanlı’yı paylaşırken itilaf devletlerinin kimin nereyi alacağı konusunda kendi aralarında anlaşmazlığa düşmeleridir.

Sevr’in maddelerine göz attığımızda ;

İlk ve en önemli maddesi: Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak. (Ekonomik bağımsızlığımıza ters bir madde)
2. madde : Boğazların yönetimi Türk olmayan uluslararası bir komisyona bırakılacak (Ulusal bağımsızlığa ters)

3. madde : Mecburi askerlik kaldırılacak, asker sayısı 50.700 kişi ile sınırlı olacak. (Milli bağımsızlığımıza ters bir durum.
4. madde : Azınlıklar istedikleri ülkenin vatandaşı olabilecek. (İç işlerimize müdahale )

5. madde : Osmanlı borçlarını ödemekle yükümlüdür. (Bağımsızlığımıza ters)

Antlaşma hakkında TBMM, Mustafa Kemal ve Türk Milleti’nin Yorumu Ne Oldu?

TBMM: Antlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir.
M. Kemal: Bizim için bu anlaşma yok hükmündedir.
Türk Milleti : Direneceğiz,savaşacağı, kazanacağız.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here