Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ nin Toplanması ve Misak-ı Milli’ nin Kabulü

0
62

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ nin Toplanması ve Misak-ı Milli’ nin Kabulü hakkında bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca bilgi,

SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİ’NİN TOPLANMASI VE MİSAK-I MİLLİ’NİN KABULÜ
* Padişah seçimleri İttihatçıların kazandığını ileri sürerek meclisin toplanmasını geciktirmesine rağmen 12 Ocak 1920’de Mebuslar Meclisi açılarak çalışmalarına başlamıştır.
* Vatansever milletvekilleri Mustafa Kemal’e söz vermiş oldukları halde, o’nu meclis başkanı seçmemişler ayrıca Mudafa-i Hukuk Grubu oluşturamamışlardır (Padişahın etkisinden dolayı). Fakat vatanın bütünlüğünü koruma amacına yönelik kararlar almaya gelince vatanseverliklerini ortaya koymuşlar ve Felah-ı Vatan Grubu oluşturmuşlardır.
* Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde, vatansever milletvekilleri, Erzurum ve Sivas Kongreleri doğrultusunda kararlar alınması için çaba sarfetişlerdir. Böylece Misak-ı Milli adını taşıyan kararlar meclis tarafından kabul edilmiştir (28 Ocak 1920).

YORUM: Vatansever milletvekilleri İstanbul’da toplanan Mebuslar Meclisi’nde mevcut şartlan dikkate alarak M. Kemal’e verdikleri sözleri yerine getirmemişlerdir. İtilaf devletleri ve padişahın etkisinden çekinmişlerdir.

Misak-ı Milli’ye göre;
1- Türkler’in oturduğu yerlerde vatan bütündür bölünemez (Mondros’un imzalandığı andaki sınırlar).
2- Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya’nın geleceği bu bölgelerde yapılacak halkoyu ile belirlenmelidir.

YORUM: Bu bölgelerdeki Türk ve Müslümanların çoğunluğuna güvenilmiştir.

3- Arapların oturduğu ve İtilaf Devletlerinin işgal
ettiği yerlerin geleceği bu bölgelerde yaşayan halkın
oyları ile belirlenmelidir.

YORUM: Ümmetçilikten vazgeçilmiş milliyetçilik temel ilke olarak olarak benimsenmiştir.

4- Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına
açılması, İstanbul ve Marmara denizinin her türlü
tehlikeden uzak tutulmasıyla mümkündür.

5-Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki müsîümanlara verilen haklar kadar olacaktır.

6- Gelişmemizi engelleyici unsurlar kabul edilmeyecektir.

YORUM: Böylelikle kapitilasyonlarm kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır.

Misak-ı Milli’nin Önemi
* Erzurum ve Sivas kongrelerindeki kararlar Misak-ı Milli üzerinde etkili olmuştur.
* Mustafa Kemal’in görüşleri Osmanlı Parlementosu tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir.
* Misak-ı Milli’yi tepki ile karşılayan itilafların, meclisi bu kararlardan döndürmeye yönelik faaliyetleri sonuç vermeyince, İstanbul İtilaf devletlerince işgal edilmiş, böylece Osmanlı Parlamentosu’nun almış olduğu kararlar, Osmanlı Devleti’nin varlığının sona ermesine neden olmuştur.

YORUM: Misak-ı Milli’de Ulusal egemenlikle ilgili hükümlerin yer almamış olmasının nedeni padişahın etkisindendir.

YORUM: Osmanlı Parlementosu’nda, saltanat yanlışı görüşlerin ağır basacağını zanneden İtilaf devletlerini, halkın iradesi yanıltmıştır. Böylece parlamento, işgali ve paylaşılmayı kabul etmediğini ortaya koymuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here