Sosyal bilgiler dersi öğrenciler için kazanımları, önemi amaçları

0
112

Sosyal bilgiler dersi öğrenciler için kazanımları, önemi amaçları nelerdir?

Sosyal bilgiler dersi okullarda ilkokuldan ortaöğretime kadar müfredatta yer alan bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Lise döneminde ise sosyal bilgiler dersi coğrafya, tarih gibi alt dallara ayrılmaktadır. Ancak ilk ve orta öğretimde bu bilgiler genel olarak sosyal bilgiler şeklinde derlenerek öğrencilere genel bir bilgi verilmiş olur.

Sosyal bilgiler dersinin amacı, öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi bir vatandaşı olmasına katkıda bulunan önemli bir derstir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencide, bireyde bu bilinç oluşturulur. Sosyal bilgiler dersi, toplumdaki bireylerde haklarını bilmede, bilinç kazanmada, sorumluluk sahibi olmada, ülkesine ve devletine karşı ödevlerini yerine getiren bir vatandaş haline gelmede önemli bir faktör halindedir.

Sosyal bilgiler dersi böylece öğrenciler için büyük kazanımlar sağlamaktadır. Sosyal bilgiler dersi ile öğrencilerin duyarlı insanlar haline gelmesinde büyük önem taşımaktadır.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARI

Çevre Bilinci

Vergi

Askerlik

gibi temel hizmetler bilinci öğrencilerde oluşturulur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here