Su kirliliğinin nedenleri, kentleşme ve sanayileşme açısından etkisi

0
223

SU KİRLİLİĞİ KAVRAMININ NEDENLERİNİ, KENTLEŞME VE SANAYİLEŞME BOYUTUNDA AÇIKLAYINIZ

Su kirliliği ile su kaynaklarının kullanılmasını bozacak şekilde organik, inorganik, radyoaktif maddelerin suya karışmasını kastedilmektedir.

Nedenleri: İnsan faaliyetleri sonucunda suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerdir. Yerleşim birimlerindeki kanalizasyon, katı atıklar ve endüstriden kaynaklanan katı ve sıvı atıklar tarımsal gübreler gibi birtakım faaliyetler su kirliliğine neden olur. İnsanlar çeşitli yerleşim faaliyetleri ve fabrikalar neticesinde yeraltı ve yerüstü suların kirlenmesine sebebiyet vermektedir.

Plansız kentleşme ve kontrolsüz tüketim sonucu yeraltı suları da kirlenir, yeraltı sularının kirlenmesinde en temel sebep, ev ve sanayi atıklarının arıtılmadan toprağa verilmesidir.

İnsan faaliyetleri sonucu gübreleme, tarım ilaçları kimyasal maddeler ağır metaller toprağa karışmaktadır.

Sanayi

  • Kimyasal kirlilik, su kaynaklarına bağlı organik ve inorganik maddelerin oluşturduğu kirliliktir.
  • Fiziksel kirlilik, suyun renk ve bulanıklık sıcaklık türlerini etkileyen kirliliktir.
  • Fizyolojik kirlilik, suyun tadını ve kokusunu etkileyen kirliliktir.
  • Biyolojik kirlilik hastalık yapan bakreti ve mantar gibi maddelerin suya karışmasıyla ortaya çıkan kirliliktir.

Kentleşme

  • Nüfusun artmasıyla birlikte evsel atıklar ve kanalizasyon gbi atıklar doğrudan denizlere ve göllere akarsulara karışarak su kirliliğine neden olur.
  • Özellikle hastane atıklarının evsel atıklara karışması zehirli ve radyoaktif kirliliğe dönüşebilmektedir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here