Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışı, tahta çıktığında kaç yaşındaydı

0
172

Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışı, tahta çıktığında kaç yaşındaydı.

Sultan II. Mahmud’un vefatıyla boşalan Osmanlı tahtına, 31. Osmanlı padişahı olarak geçen Sultan Abdülmecid, henüz çok gençti. 16 yaşını iki ay, yedi gün geçmişti. Ama iyi bir eğitim görmüş, Avrupa’daki gelişmeleri dikkatle takip etmiş, iyi derecede Fransızca öğrenmişti. O da Sultan III. Selim ve babası Sultan II.Mahmud gibi yenilik taraftarıydı. Başta Reşid Paşa olmak üzere Padişaha Avrupa gibi olmayı sürekli telkin eden yakınlarının tesirinde kalmıştı. Eğer Avrupa gibi olunursa, Avrupalılar, Osmanlı Devletine yakınlık duyacak ve çıkardıkları karışıklıklara son vereceklerdi.

Sultan Abdülmecid tahta geçtiğinde Koca Hüsrev Paşayı sadrazamlığa tayin etti. Sultan II. Mahmud zamanında sadrazamlara “Başvekil” denilmesi kararlaştırılmışken, Sultan Abdülmecid tekrar “sadrazam” denilmesini emretti.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here