Sultan II. Mahmut kişiliği hakkında kısaca bilgi

0
96

Sultan II. Mahmut kişiliği hakkında kısaca bilgi, kimliği, nelerden hoşlanırdı, kişiliği nasıldı?

Birçok hatası oldu. Fakat iyi şeyler de yaptı. Posta teşkilatını kurdu. Nüfus sayımı yaptırdı. Rüştiye adı verilen orta okullar, tıp fakültesi, harbiye ve bahriye mektepleri inşa ettirdi. İlk buharlı gemiyi satın aldı, uınkapanı köprüsünü kurdu.

Müziği pek sever, şiir de yazardı. Meşhur bestekar İsmail Dede Efendiye hayrandı. Onu sık sık davet eder, fasıllarını coşkun bir heyecanla dinlerdi. Yazdığı şiirlere “Adli” imzasını atardı.

Türkiye’de ilk defa onun zamanında bir resmi gazete yayınlanmaya başlandı. Gazetenin adı Takvim-i Vekayi idi ve haftalık çıkarıyordu.

Sultan II. Mahmut orta boyluydu. Geniş omuzları vardı. Belinden yukarısı daha uzun gibi dururdu. Kumral sakalları oldukça kısa kestirirdi bir çok hayır eseri vardır. Eskiyen camileri tamir ettirmiştir. Belgrad ormanında bir su bendi yaptırmıştır. Bununla birlikte, kılığını Avrupalılara uydurması ve halkı da buna zorlaması birçok yerde tepkilere sebebiyet vermiştir. Üstelik bunlara umduğu sonucu da alamamış, gerilemeyi durduramamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here