Tarih biliminin yöntemleri, basamakları, aşamaları

0
67

Tarih biliminin yöntemleri, basamakları, aşamaları

Tarih biliminin 5 adet aşamadan, basamaktan söz edilmektedir, bunları sırasıyla sıraladığımızda karşımıza şunlar çıkıyor.

1 – Kaynak Tarama : Bu aşamada tarihe kaynaklık edebilecek her türlü güvenilir kaynakların taranması.
2 – Sınıflandırma ( Tasnif ) : Elde edilen verilerin sınıflandırılması.
3 – Çözümleme ( Tahlil ) : Elde edilen verilen yeterli olup olmadığının kontrolü.
4 – Eleştiri ( Tenkit ) : Toplanan verilerin gerçekliği ve bilgi açısından güvenilirliğinin tespit edildiği aşama.
5 – Sentez ( Terkip ) : Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca varılması.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here