Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
101

Tarih Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti, ödev araştırması,

5 – Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi:

Paleografya: Eski yazımların çözümlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi.

Filoloji : Kaynak eserlerin dil açısından incelenmesi ve yorumlanması.

Diplomatik: Vesikaları, özellikle devrin yazışma üslubu ve bunların redaksiyonu açısından değerlendi-rilmesi, doğru olup olmadığının belirlenmesi.

Mesela; Osmanlılarda hükümdar tarafından gönderilen emirlere ferman, emir, hüküm; görevlendirme yazılarına berat; üst düzey yetkililerin gönderdiği emirlere buyuruldu denmiştir. Ayrıca mühür bilimi de diplomatik bilimi içerisindedir.

Arkeoloji: Tarihi kaynaklar arasında önemli yer işgal eden abideler, kazı faaliyetleri bu bilimin içerisinde yer alır.
Numizmatik: Madalya ve paraların incelenmesi.
Heraldik: Arma bilimi.
Epigrafya : Kitabelerin incelenmesi.

Beşeri Coğrafya : Fiziki çevre ile insan arasındaki etkileşimlerin ortaya konması.
Ekoloji: Çevre bilimi.
Kronoloji(Zaman Bilimi): Olayların sıralanması.
Toponimi: Yer adları bilimi.

Andropolimi: Şahıs adları bilimi

. Sosyoloji : Toplum halindeki insanları ve ortaya çıkardıkları hayat tarzının incelenmesi

Psikoloji : İnsanın mahiyetini ve davranışının sergilenmesi

Etnografya : Toplumların örf adet ve geleneklerinin incelenmesi

Antropoloji : İnsanların ırk ve sosyal yapılarının incelenmesi

YORUM: Bütün fyu bilimler tarihin araştırılmasında ve kaleme alınmasında bir nevi iş bölümü içerisindedirler.

YORUM: Tarihe yardımcı bilimlerin önemi çağlara göre değişiklik gösterebilir. Tarih öncesi dönemler için arkeoloji en önemli yardımcı bilimlerden birisi olmasına karşın, yakın çağda diplomatik tarihe en fazla ışık tutan bilimlerden biridir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here