Tarihin Konusu Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
136

Tarihin Konusu Nedir ? Kısaca Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması,

Tarihin Konusu :

O Tarih; insanlığın zaman içinde geçirdiği maceranın özünü ve aslını anlamak ve tecrübeyi yorumlayarak gelecek için fikirler üretmektir.
O Tarih kavramı, tabî olanın dışında geçmişten günümüze insan faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin sonuçlarını içerir.
İnsanların günümüze kadar yaşayışları ve yaptıklarıyla ilgili tüm bilgilere tarih (Tarih Bilgisi) denir.
O Toplulukların sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyet-lerinin bütünü, yani hukuk, din, edebiyat, güzel sanatlar, tarım, ticaret ve endüstri, devlet anlayışı, askerlik, savaş ve anlaşmalar tarih biliminin temel konuları içerisinde yer alır.
YORUM: Tarihin öznesi de nesnesi de insandır. Tarih tecrübesinden yararlanan ve milli kültürüne sahip çıkan toplumlar tarihin öznesi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Milli değerlerine sahip çıkamayan ve tarihten ders çıkaramamış olan topluluklar ise tarihin nesnesi olarak yok olup gitmişlerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here