Tarihin Yazımı ve Çeşitleri Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti

0
96

Tarihin Yazımı ve Çeşitleri Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti, ödev araştırması, konu anlatımı,

2- Tarihin yazımı ve çeşitleri

Tarih yazıcılığında ; hikayeci, öğretici, kronik, araştırıcı, tarih yazıcılığı, gibi çeşitlilikler söz konusudur.

a – Hikayeci Tarih (Nakilci):
Olaylar efsanelere dayanır. 18.yy’la kadar Avrupa ve İslam tarihçiliği bu yönde olmuştur.
b – Öğretici Tarih (Pragmatik) : Geçmişin olaylarından gelecek için faydalar çıkarmak amacına yöneliktir. Toplumun milli birlik ve ahlakını yükseltmek amacıyla geçmişteki iyi veya kötü olaylar tetkik edilerek ahlaki hükümler ortaya konmaya çalışılmıştır. Büyük şahsiyetler ön planda yer almıştır.
c – Kronik Tarih : Olayların sebep sonuç ilişkisi gözetilmeden ararda sıralanmasıdır.
d – Araştırıcı Tarih (Neden – Sonuççu) :
Olayların yeri, zamanı, sebepleri, gelişmeleri, sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkileri bir bütün içerisinde ortaya koymaya çalışan tarih yazıcılığıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here