Tarım Nedir, Tarımsal Faaliyetler Kaça Ayrılır ?

0
281

tarımTarım Nedir, Tarımsal Faaliyetler Kaça Ayrılır ?, kısaca bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

TARIM

Tarımsal faaliyetler 2 gruba ayrılmaktadır. Bunlar intansif tarım (ince), ekstansif tarım (kaba) olmak üzere.

İntansif Tarım: Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanılarak birim alandan en fazla ürün elde etme yöntemidir. (Doğal koşullar en alt düzeye indirgenmiştir.) Tarımsal faaliyetler kaça ayrılır ?

Ekstansif Tarım: Doğal koşullara bağlı olarak gerçekleştirilen tarım yöntemidir.

Tarım alanları dar endüstride gelişmiş olan ülkelerde (Hollanda, Belçika, Japonya, İsrail) intansif tarım yöntemi uygulanmakta iken tarım alanları geniş olan ülkelerde ise gelişmişlik düzeyine göre hem intansif tarım hem de ekstansif tarım yöntemi uygulanmaktadır. (ABD)

Ülkemizde ise Akdeniz bölgesinde yapılmakta olan seracılık uygulaması intansif tarıma örnek oluştururken İç Anadolu bölgesinde yapılan buğday tarımı ekstansif tarıma örnek oluşturmaktadır.

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here