Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
103

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELMESİ (27 Aralık 1919)

* Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal, siyasi olaylara daha yakın,olmak için, işgal bölgesinde olmayan, ulaşım ve haberleşme imkanına sahip, Batı Cephesine yakın Ankara’yı merkez seçerek Temsil Heyeti üyeleriyle birlikte buraya gelmiştir.
* Mebuslar Meclisi’nin oluşturulması için 7 Kasım 1919’da yapılan seçimlerde, Müdafa-i Hukuk grubu temsilcileri milletvekilliklerinin büyük bir kısmını elde etmişlerdir. Mustafa Kemal seçimlerde Erzurum milletvekili seçilmiş olduğu halde, hem hakkındaki tutuklama kararından, hem de Ankara’dan ayrılmayı uygun görmediğinden İstanbul’a gitmemiştir.
* Mustafa Kemal seçimi kazanan vatansever milletvekilleriyle görüşmek için onları Ankara’ya çağırmıştır. İstanbul Hükümeti’nin engelleyici faaliyetlerinden dolayı milletvekillerinin hepsi Ankara’ya gelememişlerdir.
* Mustafa Kemal Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden, bir amaç etrafında toplanmalarını, Mebuslar Meclisi’nde Müdafai Hukuk Grubu oluşturmalarını, kendisini de Meclis başkanı seçmelerini istemiştir.

YORUM: M:Kemal’in milletvekillerinden müdafa-i Hukuk Grubu oluşturmalarını istemesindeki amacı belirlediği kararların mecliste kabul edilmesini sağlamaktır. Meclis başkanı olmak istemesindeki amacı ise gerektiğinde meclisi Anadolu’da toplantıya çağırabilmektir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here