Tepedelenli Ali İsyanı hakkında kısaca bilgi

0
160

Tepedelenli Ali İsyanı hakkında kısaca bilgi, tepedelenli ali isyanı ne zaman nerede olmuştur, sonuçları hakkında özet bilgi.

Tepedelenli Ali İsyanı hakkında kısaca bilgi

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Sultan II. Mahmud da adam kıtlığına uğramış gibiydi. Arka arkaya sadrazam değiştiriyor, ama aradığı gibi birini bulamıyordu.
Ordularımız kâh yeniyor, kâh yeniliyor, zaman zaman isyanlar çıkıyordu. Tepedelenli Ali Paşa, adamlarıyla birlikte ayaklanmıştı. Hükümet kuvvetleri tarafından Yanya kalesinde kıstırıldı. Kaleyi hükümet kuvvetlerine karşı 1 yıl 4 ay 25 gün savundu. Kale çok sağlam, silâh ve cephane bol, yiyecek, içecek yeterliydi.

Yanya kalesinin hükümet kuvvetleri tarafından bir buçuk yıla yakın kuşatılması, ama bir türlü düşürülememesi Yunanlıları cesaretlendirmişti. Yunanistan bölgesinde kıpırtılar baş gösterdi. Bunu anında haber alan Padişah, Yanya’ya ne pahasına olursa olsun girilip, Tepedelenli Ali Paşanın idam edilmesini emretti. Kaleye girildi. Tepedelenli Ali Paşa alnına yediği bir kurşunla öldü (24 Ocak 1822) Ama isyan ateşi Yunanlıları da sarmış bulunuyordu. Bu isyan Yunanistan’ın istiklâliyle son bulacaktı.

Yunanlılar önce “Etnik-i Eterya” adlı gizli bir cemiyet kurdular. Avrupa’dan yardım gördüler ve isyana dönüştürdüler. Osmanlı Devleti Kavala lı Ali Paşa’nın gönderdiği Mısır ordusunun yardımıyla isyanı bastırdıysa da, Yunanistan Avrupa devletlerinin desteğinde bir süre sonra bağımsızlığını ilân etti (15 Ağustos 1829).

İstanbul’da Padişah hâlâ aradığı sadrazamı bulamamıştı. Üst üste sadrazam azledip sadrazam tayin ediyordu. Yeni ordu fikri de giderek güçleniyordu. Zaman zaman gelen başarısızlıkları yeniçeri ordusunun yılgınlığına, talimsizliğine veriyordu. Oysa aynı ordu bazı büyük başarılar da kazanmıştı. Yeni ordu söylentileri çıkmasaydı, böyle hareketler olmasaydı da, mevcut ocağın güçlendirilmesi, ıslahı yoluna gidilseydi, şüphesiz, daha erken ve daha kolay sonuç alınabilirdi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here